Hansı meyvə ağacları hər il budanmalıdır ki,məhsuldarlığı yaxşı olsun?

SuallarCategory: SuallarHansı meyvə ağacları hər il budanmalıdır ki,məhsuldarlığı yaxşı olsun?
AgroExpertAgroExpert Staff asked 2 il ago