Kateqoriya: Xəstəliklər


S.typhimurium törədici tərəfindən törədilən quçların yoluxucu xəstəliyi olub, bütün növ ev və vəhşi quşlar arasında geniş yayılmışdır. Xəstəliyə heyvan və insanlar da həssasdırlar. Xəstəlik törədicisinin mənbəyi yoluxmuş vəhşi və ev quşları, xəstə və xəstəlik keçirmiş heyvanlar, salmonella daşıyıcı gəmiricilər, həmçinin Read more…


İnfeksion xəstəlik olmaqla septisemiya əlamətləri ilə, iti və yarımiti yaxud xroniki formalarda keçir. İti forma tələfata, yarımiti və xroniki formalar isə quşların çıxdaş olmasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Törədici Pasterella multocida qram mənfi, hərəkətsiz bakteriyalardır. Xəstəlik ördəklərdə, qazlarda, sesarkalarda Read more…


Əsasən toyuqlar dəstəsinin septiki və yerli xarakterli iti, yarımiti və xroniki keçən infeksion xəstəliyidir. Bura yaşlı quşların streptokokklu septisemiya, cavanların streptokokkozu, həmçinin yerli streptokokk infeksiyaları daxildir. Xəstəliyi qram mənfi mikrokokklar əmələ gətirir. Quşlarda onlar St.gallinarum bəzən də St.yecalis-dir. Əsas yoluxma Read more…


Xəstəliyin adı: Quşların stafilokokkozu (quşların mikrokokkozu, osteoartrit, stafilakokk sinoviti, cücələrin vezikulyar dermatiti ). Quşların septisemiya, toksemiya və dermatitlə səciyyələnən yoluxucu xəstəliyidir. Törədici St.pyogenes aureus, St. Pyogenes albus yaxud St. Pyogenes citreusdur. İlk simptomlar: Xəstəlik iti, yarımiti və xroniki formada gedir. Read more…


Cücələrin iti gedişli kontagioz xəstəliyi olub, limfoid orqanların zədələnməsi ilə immun depressiyanın inkişafı nəticəsində quşların yoluxucu xəstəliklərə həssaslığının artması, böyrəklərin və fabrisius kisəsinin selikli qişasının iltihabı, əzələiçi hemorragiya, diareya  ilə səciyyələnir. Xəstəlik immun komponentlərinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Törədici bir neçə birnarviridae Read more…


Quşların yüksək kontagioz  xəstəliyi olmaqla hərəkət koordinasiyasının pozulması, parez, iflic və bir çox hallarda tremor əlamətlərlə xarakterizə olunur. Yüksək faizlə yoluxma ölümlə səciyyələnir. Törədici picornaviridea ailəsinə mənsub RNT-li virusdur. Xəstəliyə cücələr,ördək balaları və hinduşkalar yoluxurlar. Xəstəliyin mənbəyi xəstə quşlar və Read more…


Respirator mukoplazmoz – müxtəlif növ ev və vəhşi quşların xroniki gedişli yoluxucu xəstəliyi olub, tənəffüs orqanlarının əsasən də, hava kisələrinin zədələnməsi, qaraciyər parenximasının degenerasiyası ilə səciyyələnir. Törədici Mycoplasmataceae ailəsinə, Mycoplasma cinsinə aid, çoxsaylı serotipləri olan mikroorqnizmlərdir. İlk simptomlar: xəstəlik mərhələli Read more…


Quşların qripi – Müxtəlif növ quşların yüksək kontagioz virus xəstəliyi olmaqla respirator orqanların və mədə-bağırsaq traktının zədələnmələri ilə səciyyələnir. Xəstəliyin törədicisi RNT tərkibli virus Opihomyxoviridae fəsiləsinin A tipinə aiddir.    İlk simptomlar: Virus tənəffüs yollarının selikli qişasına düşdükdən sonra o, Read more…


Virus xəstəliyi olmaqla əsasən quşların baş nahiyyəsində, pipikdə, saqqalda, dimdiyin ətraıfnda spesifik, ağız boşluğunun selik qişasında isə difterik fibrinli yaralar əmələ gətirir. Çiçəyə toyuqlar, hinduşkalar, göyərçinlər, firəng toyuqları, qırqovullar, sərçə dəstələtindən olan quşlar həssasdırlar. Suda üzən quşlar xəstəliyə davamlıdır. İlk Read more…


Quşların rotavirus infeksiyası –toyuqların, hind quşlarının, ördək, göyərçin, sesarkaların ağır keçən xəstəliyi olmaqla, bağırsağın həddən artıq dolması və köpməsi ilə əlaqədar pis iyli ishal nəticəsində orqanizmin susuzlaşması – quruması inkişaf edir. Törədici Rotavirus ailəsinə mənsub 3-serotipli virusdur. İlk simptomlar: Yoluxmuş Read more…