Ay: Sentyabr 2020


S.typhimurium törədici tərəfindən törədilən quçların yoluxucu xəstəliyi olub, bütün növ ev və vəhşi quşlar arasında geniş yayılmışdır. Xəstəliyə heyvan və insanlar da həssasdırlar. Xəstəlik törədicisinin mənbəyi yoluxmuş vəhşi və ev quşları, xəstə və xəstəlik keçirmiş heyvanlar, salmonella daşıyıcı gəmiricilər, həmçinin Read more…


İnfeksion xəstəlik olmaqla septisemiya əlamətləri ilə, iti və yarımiti yaxud xroniki formalarda keçir. İti forma tələfata, yarımiti və xroniki formalar isə quşların çıxdaş olmasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Törədici Pasterella multocida qram mənfi, hərəkətsiz bakteriyalardır. Xəstəlik ördəklərdə, qazlarda, sesarkalarda Read more…


Əsasən toyuqlar dəstəsinin septiki və yerli xarakterli iti, yarımiti və xroniki keçən infeksion xəstəliyidir. Bura yaşlı quşların streptokokklu septisemiya, cavanların streptokokkozu, həmçinin yerli streptokokk infeksiyaları daxildir. Xəstəliyi qram mənfi mikrokokklar əmələ gətirir. Quşlarda onlar St.gallinarum bəzən də St.yecalis-dir. Əsas yoluxma Read more…


Xəstəliyin adı: Quşların stafilokokkozu (quşların mikrokokkozu, osteoartrit, stafilakokk sinoviti, cücələrin vezikulyar dermatiti ). Quşların septisemiya, toksemiya və dermatitlə səciyyələnən yoluxucu xəstəliyidir. Törədici St.pyogenes aureus, St. Pyogenes albus yaxud St. Pyogenes citreusdur. İlk simptomlar: Xəstəlik iti, yarımiti və xroniki formada gedir. Read more…


İnfeksion sinovit – toyuq və hind quşlarında oynaqların, vətər yataqlarının zədələnməsi və anemiya ilə səciyyələnir. Xəstəliyə təbii şəraitdə toyuqlar, hind toyuqları, sesarkalar daha həssasdırlar. Yaşlı quşlara nisbətən cavanlar daha tez yoluxurlar. Törədicisi Mycoplazma sinoviae növüdür. Xəstəliyin mənbəyi xəstə və xəstəlikdən Read more…