Ay: May 2020


Qoyunların  xlamidiozu xlamidialı balasalma, enzootiki balasalma, viruslu balasalma, kontagioz, enzootiki gedişli xəstəlik olub, əsasən boğazlığın axırıncı həftəsində balasalma vəya yaşama qabiliyyəti olmayan quzuların doğulması ilə səciyyələnir.Enzootiki balasalmanın törədicisi insanlar üçün də patogendir. Törədicisi Chlamydophila abortus ovis adi işıq mikroskopları altında Read more…


İri buynuzlu heyvanların xlamidiozu – inəklərin xroniki xəstəliyi olub, dölətrafı qişaların zədələnməsi, balasalmalarla, vaxtından əvvəl ölü və ya yaşama qabiliyyəti olmayan buzovların doğulması ilə səciyyələnir. Xəstəliyin törədicisiChlamydophila abortus – otlarda, yoluxmuş əşyalarda bir neçə həftə, heyvandarlıq binalarında 5 həftə, pasterizə Read more…


Təkdırnaqlı heyvanların infeksion xəstəliyi olub yuxarı tənəffüs yollarının kataral-irinli iltihabı ilə, eləcə də çənəaltı və udlaqarası limfa düyünlərinin iltihabı ilə xarakterizə olunur. Saqqonun törədicisi Streptococcus equi–irin törədən hemolitik streptokoklara aiddir.  Saqqo ilə təkdırnaqlı heyvanlar və xüsusilə 6 aylıqdan 5 yaşa Read more…


Yeni doğulmuş quzuların iti gedişli toksiko-infeksion xəstəliyi olub, hemorroji diareya, toksimiya və tələf olma ilə səciyyəvidir. Törədici Clostridium perfringensin B tipidir. İlk simptom:  Xəstəliyə bir neçə saatdan 10 günlüyə qədər, daha çox 2-5 günlük yeni doğulmuş quzular yoluxurlar. İnkubasiya dövrü Read more…


Müxtəlif növ heyvanların əsasən də iri və xırdabuynuzlu heyvanların iti gedişli kontagioz xəstəliyi olmaqla yelinin qanqrenozlu iltihabı, həmçinin intoksikasiya ilə təzahür edir. Xəstəliyin törədicisi streptokokklar, stafilokokklardır (B-sero qrupu) . İlk simptom:  Streptokokk xarici mühitdən yelinə əmcək vasitəsilə keçir və orada Read more…


– qoyunların iti gedişli toksiko-infeksion xəstəliyi olub, qaraciyərin nekrotik zədələnməsi və xəstələnmiş heyvanların tələf olması ilə səciyyəvidir.  Xəstəliyin törədicisi C.novyi B tipi – torpaqda və heyvanların bağırsağında yaşayıb, zəncir şəklində yerləşir, olduqca davamlıdırlar. İlk simptom:  İnkubasiya dövrü törədicinin virulentliyindən, həzm Read more…


Çoxsaylı heyvan növlərinin və insanın ağır gedişli yem intoksikasiyası olub, sinir sisteminin zədələnməsi, əzələlərin parezi və heyvanın ölümü ilə səciyyələnir. Antigen quruluşuna görə 7 immunoloji müxtəlif tiplərə (A,B,C,D,E,F,G) bölünür ki, onların hər biri müxtəlif heyvanlarda xəstəlik törədir. Iri buynuzlu heyvanlar Read more…


Yaman keyfiyyətli şiş (qazlı yara şişi, qazlı qanqrena). Heyvanların və insanın iti gedişli, kontagioz olmayan, polimikrob etiologiyalı yara toksikoinfeksiyası olub, sürətlə şiddətlənən qaz əmələ gəlməklə iltihabi şişlər, zədələnmiş toxumaların nekrozu və orqanizmin intoksikasiyası ilə səciyyəvidir. Xəstəliyə iribuynuzlu heyvanlar, qoyunlar, atlar, Read more…


. Ev, vəhşi heyvanlar, quşlar və insanların iti gedişli kontagioz olmayan toksikoinfeksion yara xəstəliyi olub, törədicinin toksininin təsiri ilə yüksək reflektor coşğunluq, bədən əzələlərinin toniki qıc olmaları ilə səciyyələnir. Dovşancığa atlar, qoyunlar, keçilər, İBH və it, pişik, digər ətyeyənlər həssasdırlar. Read more…


Qoyun və keçilərin itigedişli toksiko infeksion xəstəliyi olub, şirdan və onikibarmaq bağırsağın hemorroji iltihabı, mədədə qazın toplanması və xəstə heyvanların ölümü  ilə səciyyələnir. Xəstəlik qeyri kontagiozdur.  Bradzotun törədicisi C.septicum – polimorf çubuq olmaqla, tək-tək hüceyrələr və ya cüt-cüt yerləşirlər. Xəstəlik Read more…