Ay: Aprel 2019


Leptospiroz – kənd  təsərrüfatı, eləcə də bir çox vəhşi heyvanlarıntəbii ocaqlı, əsasən iti gedişli infeksion xəstəliyi olub, qansızlıq, sarılıq, hemoqlobinuriya, dərinin nekrozu, qoyunlarda yunun tökülməsi, mədə önlüklərinin atoniyası və s. kimi əlamətlərlə xarakterizə olunur. Xəstəliyə insanlarda yoluxur. Xəstəlik keçmiş ittifaq Read more…


Nodulyar dermatit iribuynuzlu heyvanların xüsusi təhlükəli virus xəstəliyidir. Afrika və Asiya ölkələrində geniş yayılmışdır. Xəstəlik (dəri şişkinliyi, dəri düyünlü, səpgi, iribunuzlu heyvanların düyünlü ekzantema xəstəliyi, camışların “dəri şişkinliyi” xəstəliyi (“Dermatitis nodularis bovum”), yoluxucu düyünlü dermatiti) kimi adlarla ifadə edilir.    Nodulyar Read more…